Tag: chiller

chiller

รู้จัก “chiller” กันมากขึ้นรู้จัก “chiller” กันมากขึ้น

ปัจจุบันนั้นนระบบภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นระบบความเย็นภายในอุตสาหกรรมนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้จักกับ chiller ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “chiller “ กันดีกว่านะครับว่า chiller นั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง และ chiller  คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม  ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ “chiller” กันดีกว่านะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง และ ทำไมภายในอุตสาหกรรมนั้นจึงมีการเลือกใช้ chiller chiller คืออะไร             chiller เป็นระบบที่มีอากาศขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ผลิตน้ำเย็น หรือ