Day: January 13, 2021

คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ข้อเสียของคอนโด High-Riseข้อเสียของคอนโด High-Rise

ความวุ่นวายและจอแจ           จากข้อดีของคอนโด High-Rise ในแง่ของจำนวนยูนิตที่เยอะทำให้สามารถหารค่าธรรมเนียมส่วนกลางได้ถูกลงนั้น ก็กลายเป็นปัจจัยด้านลบของคอนโด High-Rise ได้เองเช่นกัน เนื่องจากโครงการระดับ 400 – 1,000 ยูนิตขึ้นไป ความวุ่นวายและจอแจแออัดก็ยิ่งมากขึ้นตามจำนวนผู้อยู่อาศัย อย่างการใช้พื้นที่ส่วนกลาง และการสัญจรต่าง ๆ ภายในโครงการคอนโด High-Rise โดยเฉพาะการใช้ลิฟต์ ซึ่งหากในตึกมีจำนวนลิฟต์ไม่เพียงพอ จะทำให้ต้องรอลิฟต์นานเวลาจะขึ้นลงอาคารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้านั่นเองโดยสัดส่วนจำนวนลิฟต์ต่อจำนวนยูนิตคอนโดที่กำลังดีจะอยู่ที่ 1 : 100 ซึ่งก็คือ ลิฟต์ 1 ตัว ต่อ คอนโด