Day: September 7, 2022

เครื่องช่วยฟัง

ทำความรู้จักกับเครื่องช่วยฟังทำความรู้จักกับเครื่องช่วยฟัง

หากว่าเอ่ยถึงปัญหาสุขภาพของคนที่มีอายุมาก หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ทุกๆ คนก็คงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่า ปัญหาการไม่ได้ยินเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดและความกังวลมากที่สุด ซึ่งหากว่าใครที่เจอกับปัญหานี้ ขอแนะนำว่าให้คุณลองหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังมาอ่านเสียก่อน เพื่อพิจารณาว่าการใช้เครื่องสำหรับช่วยฟังนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง อะไรคือเครื่องช่วยฟัง ต้องบอกเลยว่าเครื่องลักษณะนี้เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่สามารถทำหน้าที่สำหรับการขยายเสียงได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนป่วยได้ยินอย่างเหมาะสมเป็นเฉพาะรายๆ ไป อย่างไรก็ดี เครื่องช่วยฟังนั้นจะมีการขยายเสียงสำหรับคำพูดและเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อจำกัดก็คือไม่สามารถขยายเฉพาะเสียงคำพูดโดยปราศจากเสียงรบกวนได้นั่นเอง ข้อจำกัดของเครื่องสำหรับช่วยฟัง หลายๆ คนก็อาจจะคิดว่า เครื่องสำหรับช่วยฟังไม่มีข้อจำกัดแต่ประการใด แท้จริงแล้วเครื่องนี้ เป็นเครื่องที่เสียงไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าใดนัก และเสียงจะดูเหมือนราวกับว่าคล้ายกับผ่านลำโพงออกมา ทำให้เกิดความชัดเจนของเสียงมากกว่าเงี่ยหูฟังเอง และอย่างไรก็ตาม ความชัดเจนที่ได้รับของแต่ละคนนั้น ก็จะอยู่ที่ว่าระบบประสาทการได้ยินของคนป่วยมีมากหรือน้อยแค่ไหน โดยเครื่องไม่สามารถรักษาโรคของการได้ยิน