มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อร่างกาย

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ หรือ Air Pollution นั้นหมายถึงการที่สภาวะหรือสภาพอากาศนั้นมีสิ่งเจือปนอยู่ในอากาศในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งสิ่งเจือปนนั้นก็เป็นได้ทั้งสารเคมี สารตะกั่ว สารที่เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ โดยสาเหตุหลักในการเกิดมลพิษทางอากาศก็คือมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้ยานพาหนะและการจราจรที่คับคั่ง มนุษย์เผาป่า รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมนุษย์เป็นเจ้าของนั้นปล่อยควันที่มีการเผาไหม้ของสารเคมีต่าง ๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศจึงส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศในที่สุด และนอกจากมนุษย์จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วนั้น เมื่อเกิดมลพิษแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากมลพิษนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์อีกเช่นกัน เรียกว่าเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับไปในตัว ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบจากมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อร่างกายของมนุษย์ เพราะมลพิษเป็นตัวก่อโรคและทำลายระบบต่าง ๆ ที่สำคัญในร่างกาย 

ผลเสียของมลพิษทางอากาศต่อร่างกายมนุษย์

  • มลพิษทางอากาศมักมาในรูปแบบของฝุ่นซึ่งฝุ่นก็นำพาสารเคมี หรือสารตะกั่ว สารแคดเมียมต่าง ๆ มากมายเกาะติดมาด้วย ซึ่งถ้าเราสูดดมเข้าไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเราอาจจะไม่เป็นอะไรในตอนแรกแต่หากสะสมนานวันเข้าก็จะก่อโรคร้ายได้ ซึ่งผลเสียต่อร่างกายอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือส่งผลเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจเพราะเราสูดดมเข้าไปในระบบหายใจเรา หากใครมีโรคประจำตัวก็อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้
  • นอกจากระบบทางเดินหายใจแล้วยังส่งผลเสียหายต่อระบบหัวใจและระบบร่างกายต่าง ๆ อีกมากมาย บางรายหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมากส่งผลให้หัวใจวายเฉียบพลันได้เลย และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นหากมีการสูดอากาศที่เป็นมลพิษเข้าสู่ร่างกายสะสมไว้มาก ๆ ก็อาจทำให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งได้ 

ดังนั้นเราควรที่จะป้องกันไม่ทางอากาศนี้มาทำร้ายร่างกายเรา เริ่มได้ง่าย ๆ จากการหมั่นตรวจเช็คสภาพมลพิษทางอากาศจากเครื่องวัดมลพิษทางอากาศที่รายงานโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหรือก่อนออกไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจะมีอยู่ทุกพื้นที่ เพื่อตัวสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจะรายงานผลของข้อมูลไปยังเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศอีกที ทำให้เราสามารถหาวิธีการป้องกันและรับมือกับมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *